Zásady ochrany osobních údajů


Osobní údaje

Aplikace Menzy ČVUT pro iOS neshromažďuje žádné osobní údaje. Aplikace toto nemůže provést, neboť se zde nepřihlašujete ani žádným jiným způsobem neidentifikujete. Aplikace si také nežádá o žádná systémová oprávnění, protože je ke své činnosti vůbec nepotřebuje. K vašim osobním údajům tedy nemá vůbec přístup a ani o ně nemá zájem.

Analytická data

Aplikace zaznamenává pouze anonymní analytická data. Tato data nejdou spojit s konkrétním uživatelem, ani není možné je využít pro nějaké soukromí ohrožující zpracování. Data slouží jen pro další rozvoj aplikace a opravy chyb v aplikaci. Data nejsou nikde předávána a má k nim přístup jen autor aplikace.

Jinak řečeno, tato data slouží jen k zjištění, zda aplikace funguje správně, na jakých verzích systému iOS ji uživatelé provozují a které funkce využívají nejčastěji. O vaše soukromí se tedy nemusíte vůbec bát, neboť aplikace tyto údaje neshromažďuje.

Zdroj dat

Pro získání jídelníčku je používán oficiální zdroj dat ze systémů Správy účelových zařízení, ČVUT v Praze.

Více viz: https://agata.suz.cvut.cz/jidelnicky/